LEADERSHIP AKADÉMIA - Skrytý svet lídra

10.3.2020 - 14.4.2020 | Bratislava

O KURZE

Jedinečný rozvojový kurz je zložený z 3 modulov:

1. modul

Vedenie rôznych generácií

1-dňový interaktívny tréningový program

2. modul

Osobná efektivita

1-dňový interaktívny tréningový program

3. modul

Leaders Skills 21. Cent.

1-dňový interaktívny workshop s externým hosťom

Kurz Svet lídra je rozvojový program určený majiteľom, konateľom, manažérom malých a stredných firiem, ktorí cítia, že ich firma:

 • Rýchlo rastie a je žiaduce viac sa venovať vedeniu ľudí, než to bolo nutné doteraz.
 • Zamestnáva rôzne generácie a je potrebné nájsť vhodný spôsob, ako dokážu spolu fungovať efektívne.

Majiteľom, konateľom, manažérom malých a stredných firiem, ktorí chcú:

 • Vedieť, ako pracovať s rôzne motivovanými či demotivovanými ľuďmi.
 • Zlepšiť svoje manažérske zručnosti a naučiť sa oddeľovať podstatné od nepodstatného.
 • Vedieť, ako posunúť sám seba, poznať svoj potenciál a naučiť sa ho naplno využívať.
 • Aby ľudia vo firme viac spolupracovali a lepšie komunikovali.
 • Vytvárať bezpečné a motivujúce prostredie a pozitívne vzťahy.
 • Posunúť firmu vpred, ale zatiaľ nevedia, ako na to.
 • Vedieť zvládať náročné a stresujúce situácie a byť schopní pracovať na svojom vnútornom prežívaní a postojoch.

Čo získate

Čo z toho budete mať, keď sa pridáte?

 • Inšpiráciu, ktorá vychádza zo života skúsených ľudí - lídrov.
 • Čo s tým, čo nám priniesla doba a potreba nárokov na nové zručnosti?
 • Ako zostať efektívny a pokojný aj pri nárokoch a zahltenosti informáciámi a podnetmi v tejto digitálnej dobe?
 • S čím všetkým je konfrontovaný majiteľ firmy? Ako vidí svoju firmu majiteľ a líder a ako ju pravedpodobne vidia ostatní zamestnanci?

Dozviete sa:

 • ako fungujú rozdielne generácie a čo je pri daných generáciách podstatné
 • prečo je osobnosť lídra viac ako najsofistikovanejšie štýly vedenia
 • ako pracovať konštruktívne a cielene s emóciami
 • akú moc má pozitívna atmosféra a podpora tímovosti
 • ako viesť rozhovor s demotivovaným človekom s ohľadom na typ generácie
 • možnosti, ktoré vám môže poskytnúť zmena postoja
 • aké sú nástroje na osobné plánovanie
 • techniky, ktoré vás dokážu posúvať v roli lídra

Program

1. modulVedenie rôznych generácií

 • PEOPLE MANAGEMENT

  • Práca s rôznymi členmi tímu - nováčik verzus stabilný alebo vyhorený člen tímu
  • Rozdielne motivátory - jednotlivé úrovne skrytých podnetov a ich naplnenie - motivátory 21. storočia
  • Práca s rôznymi generáciami - rôzne nároky jednotlivých generácií si vyžadujú rôzne alternatívy spôsobov vedenia
  • Práca s potenciálom - koučing, mentoring, delegovanie - dohoda, dôvera, úlohy, kontrola, vytváranie zastupiteľnosti
 • RELATION A EMOTION MANAGEMENT

  • Práca s emóciami - akú emóciu mám a aký má pre mňa odkaz?
  • Riadenie vlastných emócií v náročných situáciách
  • Vývoj tímov - kde sa váš tím nachádza v zrelosti a čo s tým?
  • Tímová synergia - význam atmosféry
  • Empatia, rešpekt a takt - zručnosti na podporu a vnímanie vzťahov
  • Vytváranie pozitívnych vzťahov a atmosféry - nálada lídra, nálada v tíme, nastavenie na ciele a firemnú kultúru

2. modulOsobná efektivita lídra

 • SELF-REFLECTION

  • Sebapoznanie - poznanie vlastných zdrojov a potenciálu - ako sa vidím ja, ako ma vidia iní, vlastnosti, postoje a schopnosti ako manažérske predpoklady vedúce k úspechu
  • Prekážky, ktoré nám bránia využívať naplno svoj potenciál - odbúravanie bariér a riadenie negatívnych postojov cez riešenia
  • Proaktivita vs. reaktivita - vedomé rozhodnutie - čo môžem zmeniť, čo môžem ovplyvniť, čo mám prijať a ako to rozlíšiť
  • Moja sieť hodnôt - čo je pre mňa dôležité, kam smerujem a ako to dosiahnem
 • SELF-MANAGEMENT

  • Sebariadenie - dve úrovne sebariadenia - vnútorná: prežívanie, postoj a vonkajšia: možnosti, riešenia
  • Ako fungovať v čase a používať nástroje na osobné plánovanie - stanovovanie priorít a kritériá dôležitosti a naliehavosti - kto ich určuje a aký mám na to vplyv ja?
  • Osobná efektivita - kde energiu získavame a kde ju strácame, uvedomenie si energetických a časových strát
  • Ako zvládať stres a udržať vlastné zdroje - copingové stratégie a work-life balance

3. modulAdvanced Workshop Leaders Skills 21. Cent.

- interaktívny workshop s externým hosťom

 • LEADERS SKILLS OF 21. CENT.

  • Ktoré skills a prečo potrebujú lídri 21. storočia? Nové formy fungovania - nároky doby, potreby ľudí, zmeny trhu a biznis modelov
  • Od odvahy po followship - prečo ju každý líder potrebuje? Kedy je nasledovaný? Osobnosť, charizma, moc - hranica medzi zručnosťami a predispozíciou
  • Kritické myslenie / práca so zahltenosťou informáciami - analýza dát - schopnosť rozhodnúť sa, vedomý leadership - vedomý biznis
  • Emočná, kultúrna a digitálna inteligencia - potreby doby a ľudí
  • Rozhodovanie, strategické myslenie - vplyvy na schopnosti sa efektívne a správne rozhodnúť - emócie pri rozhodovaní
 • BEST PRACTISES A DISKUSIA - šachový veľmajster a cielená diskusia s aplikáciou "leaders cases"

Lektori

Ľubica Takáčová

20 rokov pracuje v oblasti manažérskeho vzdelávania, rozvoja tímov a celostného osobného rozvoja. Posledných 13 rokov rozvíja vlastnú spoločnosť Life Up, v rámci ktorej buduje s tímom skúsených profesionálov podpornú platformu pre firemné vzdelávacie programy. Je autorkou kreatívnych sebakoučovacích nástrojov (Selfcoaching cards for Managers a TEAM CARDS), ktoré v posledných rokoch používajú koučovia, tréneri, personalisti, ale aj manažéri v 15 krajinách Európy. Koučuje jednotlivcov, prevažne manažérov vo vyšších, výkonných a strategických pozíciách. Podnecuje ostatných k neustálemu učeniu sa a sebauvedomeniu nezávisle od veku alebo spôsobu života. Aj vďaka tomuto presvedčeniu je spoluzakladateľkou Občianskeho združenia V prúde života, ktorého cieľom je osobnostný rozvoj ľudí zo znevýhodnených skupín.

Janette Šipkovská

Od roku 2011 pôsobí v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, je medzinárodne certifikovaná koučka, trénerka, facilitátorka a mediátorka. Vyštudovala Manažment a medzinárodné podnikanie v Bratislave a v zahraničí absolvovala intenzívny medzinárodný koučovací výcvik akreditovaný ICF. Je absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou pod vedením odborného garanta, prof. Antona Heretika. V oblasti koučovania tvoria jej klientelu prevažne manažéri a podnikatelia či jednotlivci so silným záujmom pracovať na vlastnom rozvoji. U ľudí veľmi intenzívne vníma ich potenciál a koučovacím prístupom zameraným na riešenie (solutions focused coaching) ich sprevádza pri porozumení samého seba, pri nachádzaní svojich vlastných zdrojov motivácie a riešeniach, prinášajúcim im efektívne a udržateľné výsledky.

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Harmonogram

1. modul: Vedenie rôznych generácií

1. deň: 9.00 - 16.00 h (10. 3. 2020)


2. modul: Osobná efektivita lídra

2. deň: 9.00 - 16.00 h (19. 3. 2020)


3. modul: Leaders Skills 21. Cent. / interaktívny workshop s externým hosťom

3. deň: 9.00 - 16.00 h (14. 4. 2020)

Registrujte sa na 3-dňový vzdelávací program Skrytý svet lídra

Termín kurzu: 10.3.2020, 19.3.2020, 14.4.2020

Cena vstupenky: 900 EUR

Kúpiť vstupenku

Garanti

Verlag Dashöfer

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer bolo založené v Nemecku v roku 1989 Hansom Dashöferom. Postupne sa rozšírilo do ďalších krajín v Európe: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Chorvátsko a Slovinsko. Na Slovensku pôsobí od roku 1997 a venuje sa odbornej literatúre a vzdelávaniu.

Life Up

Spoločnosť Life Up je poradensko-vzdelávacia spoločnosť, ktorá vytvára prostredie, podmienky a inšpirácie pre celostné aj firemné vzdelávanie.

Podpora a rozvoj potenciálu ľudí pomocou fokusne vzdelávacích programov prispôsobuje potrebám cieľovej skupiny. Prostredníctvom rôznych doplnkových a rozvojových nástrojov motivuje účastníkov pri vzdelávaní aj následne po skončení školení. Je súčasťou hodnotných projektov, ktorých myšlienkou je neustále vzdelávanie a rozvoj, ktorý zvyšuje celkovú kvalitu života.

V centre skúseností a záujmu všetkých trénerov, konzultantov a koučov spoločnosti Life Up najviac rezonujú líderské a tímové témy.

Hore